header


Slideshow Image 1Slideshow Image 2

Pod láskavou záštitou
tanečného choreografa a režiséra
Jozefa Bednárika

Slideshow Image 2

Balet Bratislava

Balet Bratislava je nezávislé profesionálne tanečné teleso zamerané na neoklasický tanec. Poslaním súboru Balet Bratislava  je prinášať Slovenskej verejnosti profesionálne, umelecky kvalitné tanečné inscenácie. Ide o špičkové komorné teleso, repertoárového typu, ktoré na Slovensku doposiaľ absentovalo. Zámerom súboru je presadiť sa s vysokou umeleckou a interpretačnou kvalitou, ponúkaným repertoárom a to tak doma ako i v zahraničí, nielen v divadlách, ale aj na významných umeleckých festivaloch. Dramaturgia súboru sa orientuje na aktuálne trendy v tanečnom umení, na tvorbu uznávaných svetových a  domácich choreografov a talentovaných progresívnych domácich tvorcov. Interpretačné zázemie súboru sa opiera o profesionálov s klasickým baletným vzdelaním, ktorí disponujú bohatými skúsenosťami s modernými tanečnými technikami.

Súbor sa doposiaľ predstavil troma samostatnými premiérami – Rómeo a Júlia, 3Balet, Czech in: Kylián – Vaculík. Choreografia Tri Duetá bola súčasťou premiéry Pražského komorného baletu. Počas svojej krátkej existencie súbor účinkoval na viacerých festivaloch a Gala v doma i v zahraničí.

Umeleckým riaditeľom súboru Balet Bratislava je Mário Radačovský, ktorý primárne formuje umelecký profil súboru. Koncept umeleckého smerovania skupiny vychádza z jeho doterajších skúseností tanečníka, pôsobiaceho viac ako 14 rokov v prestížnych tanečných súboroch v zahraničí, riaditeľa Baletu SND, ako aj z jeho umelecky naplnených vízií choreografa – tvorcu. Spolu sním umelecky formuje skupinu i dramaturgička Miroslava Kovářová, tanečná pedagogička a riaditeľka medzinárodného festivalu súčasného tanca  Bratislava v pohybe .

Organizatori
a sponzori
Kúpele Turčianske TepliceKúpele Turčianske TepliceZlaté tančeky